Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.1.2022

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tilausliikenne Tujula

Y-tunnus: 1613061-9

Osoite: Lepäntie 3

Postinumero: 32100

Postitoimipaikka: Ypäjä

Puhelinnumero: +358 50 3721 167++358503721167358503721167

Sähköpostiosoite: tilausliikennetujula@gmail.com

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Tilausliikenne Tujula

Nimi: Teppo Tujula

Osoite: Lepäntie 3

Postinumero: 32100

Postitoimipaikka: Ypäjä

Puhelinnumero: +358 50 3721 167

Sähköposti: tilausliikennetujula@gmail.com

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan varaustiedusteluun, varaukseen tai vuokrasopimukseen liittyen.

  1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yrityksen nimi, Y-tunnus, henkilötunnus, henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

Henkilötiedot säilytetään sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellisen ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

  1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

  1. Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla ja muilla suojatuilla laitteilla, jotka ovat suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Paperiversiot vuokrasopimuksista säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.