Sopimusehdot

MATKAILUAJONEUVON VUOKRAUSEHDOT

1 AJONEUVON VUOKRASOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Vuokrasopimus syntyy tilaustavasta riippumatta aina vuokraamon sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen oikeushenkilön (jäljempänä yhteisesti ”vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä.
Vuokraaja on lukenut ja sitoutuu noudattamaan alla olevia vuokrausehtoja.

2 AJONEUVON VARAUSMAKSU / PANTTI
Varauksen yhteydessä varaajalta veloitetaan 300 €:n suuruinen varausmaksu / pantti. Varaaja suorittaa varausmaksun heti ja sillä vahvistetaan varaus. Varaus astuu voimaan, kun varausmaksu on vuokraamon pankkitilillä. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa varauksesta, varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sovittuna aikana sovittuun paikkaan siivottuna, astiat tiskattuna, tankattuna ja muutoinkin siinä kunnossa, kun auto oli vuokraushetkellä.

3 VUOKRAN MAKSU
Vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan. Vuokrahinta laskutetaan kokonaisuudessaan noin 1 kk ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli vuokrausajankohtaan on vähemmän aikaa kuin kuukausi, tulee vuokra maksaa heti. Vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä vuokraamon pankkitilillä viimeistään seitsemän päivää ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä varausmaksua palauteta.

4 VUOKRAAN SISÄLTYY
Vuokraan sisältyvät käytön opastus, wc-kemikaalit, wc-paperi, nestekaasupullot 1 x 11kg, sähkökaapeli, kiilat (2kpl), ruokailuvälineet, petivaatteet ja ruoanlaittovälineet.
Vuokraan eivät sisälly polttoaineet, loppusiivous, harmaavesisäiliön tyhjennys, WC-kasetin tyhjennys.

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamo on ilmoittanut, millaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista täysimääräisenä.

5 VAKUUTUKSET
Ajoneuvossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 1000 €. Jos ajoneuvolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 1000 € viimeistään seitsemän päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Panttimaksu voidaan käyttää osasuorituksena vakuutuksen omavastuuosuudesta.

Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tulee vuokralaisen korvata itse aiheutuneet vahingot.

6 AJONEUVON VUOKRAAMINEN
Vuokra-aika alkaa ajoneuvon luovutushetkestä. Mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi ennen auton luovutusta vuokraaja ja vuokranantaja tarkistavat ajoneuvon ulkopuolisen ja sisäpuolisen sekä varusteiden/tarvikkeiden kunnon. Ajoneuvon mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat dokumentoidaan vuokrasopimukseen.

Vaihtopäivä on sunnuntai / maanantai, jos muuta ei ole sovittu. Nouto ja käytön opastus klo 16.00 tai sopimuksen mukaan ja palautus klo 12.00 mennessä ellei muuta ole sovittu.

7 AJONEUVON PALAUTTAMINEN
Ajoneuvo on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä vuokrasopimuksessa mainittuna aikana huolellisesti siivottuna, tankattuna, kasetti-wc tyhjennettynä ja muutoinkin samassa kunnossa kuin ajoneuvo oli luovutushetkellä. Vuokraamolla on oikeus periä muun auton siivoamisesta aiheutuvat kustannukset vuokraajalta likaisten mattojen/tekstiilien pesusta 50,00 euroa, likaiset astiat 50,00 euroa, loppusiivous 150,00 euroa, WC:n tyhjennyksestä 150,00 euroa, puuttuvasta polttoaineesta yleisen hintatason mukainen hinta/ litra ja 20,00 euron tankkausmaksu,

Mikäli edellä mainitut vuokraajalle kuuluvat tehtävät on jätetty tekemättä. Kulujen kattamiseen käytetään ensisijaisesti panttimaksua. Mikäli panttimaksu ei riitä kattamaan kustannuksia, on vuokralainen velvollinen korvaamaan edellä mainitut kustannukset laskua vastaan seitsemän päivän kuluessa auton palautusajankohdasta.

Paluun myöhästymisestä veloitetaan 50,00 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta, ellei muuta ole sovittu, joka on maksettava välittömästi. Jos ajoneuvo on yli vuorokauden myöhässä sovitusta ajasta, laskutetaan koko viikon vuokra. Maksuilla pyritään varmistamaan autojen palaaminen edelliseltä reissulta niin, että seuraavat vuokraajat pääsevät ajoissa omalle matkalleen.

Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraajan kanssa, asia ilmoitetaan viranomaisille sekä vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle myöhästymiskorvausta edellä mainitun mukaisesti.

Jos vuokraaja laiminlyö ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä korvaus esitetyn hinnaston mukaisesti tai muiden kuin mainittujen laiminlyöntien osalta määrätty kohtuullinen korvaus laiminlyöntien aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi.
Ajoneuvoa palautettaessa vuokraaja ja vuokraamo tarkistavat auton. Tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista, joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokraamolle. Korvaus on maksettava välittömästi. Vuokraamolla on oikeus periä myös vuokraajan ilmoittamatta jättämät jälkikäteen havaitut puutteet ja vahingot, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.

Vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan osaa vuokramaksusta, jos ajoneuvo palautetaan ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä.

Matkailuauto palautetaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana osoitteeseen Lepäntie 3, Ypäjä.

8 AJONEUVON KÄYTTÄMINEN
Vuokraaja on vastuussa ajoneuvosta, kunnes se on luovutettu vuokraamolle.
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan että käyttäessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään ja säilyttämään ajoneuvoa ja sen varusteita vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Vuokraaja on sitoutunut itse käyttämään ajoneuvoa. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa nimettyjen henkilöiden käyttöön. Ajoneuvoa saa kuljettaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa erikseen nimetyt henkilöt. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa muilla nimetyillä henkilöillä tulee olla voimassa oleva B-ajokortti.

Vuokraaja vastaa siitä, että ajoneuvon paino mukaan kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ei ylitä 3500 kg. Vuokraamo antaa tiedot tämän sopimuksen sisällöstä niille henkilöille, joille hän vuokrasopimuksen ja sen ehtojen mukaan ajoneuvon luovuttaa.
Ajoneuvon tai varusteiden käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella tai muihin sopimattomiin tarkoituksiin on kielletty.

Ajoneuvo ja sen varusteet on säilytettävä lukittuina aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla. Ajoneuvo ja sen varusteet ovat vuokra-aikana vuokraajan vastuulla.

Tupakointi ajoneuvossa on kielletty. Eläinten kuljettaminen ajoneuvossa on kielletty, ellei siitä ole erikseen sovittu. Kaikki ajoneuvolle haittaa aiheuttavat asiat ovat kiellettyjä, kuten moottoreiden jne. kuljettaminen autossa. Mikäli autossa todetaan jälkitarkastuksessa tupakoidun tai pidetyn lemmikkieläimiä vastoin sopimusta, veloitetaan siitä 1000 €.

Ajoneuvon kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut pidetään suljettuna ajon aikana. Irtonaiset tavarat pidetään pois pöytätasoilta tai paikoista, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa ajoneuvon matkustajia, muita sivullisia tai ajoneuvoa. Ajoneuvon kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista yms. ja huolehtimaan, että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos vuokraajan oma huolimattomuus aiheuttaa auton starttiakun tyhjentymisen esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.

Vuokraaja ja kuljettaja vastaavat itse vuokrauksen aikana saamistaan ylinopeus- ja parkkisakoista, ylikuormamaksuista sekä muista aiheuttamistaan maksuista, joita ovat esimerkiksi tienkäyttö- ja tullimaksut.

9 VASTUU AJONEUVOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRAUKSEN AIKANA
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki ajoneuvolle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan.

Ajoneuvossa on voimassa oleva liikennevakuutus ja laaja kaskovakuutus. Lakisääteisen liikennevakuutuksen korvaukset määräytyvät liikennevakuutuslainperusteella. Liikennevakuutus korvaa liikennevahinkoon syyttömän osapuolen henkilö- ja omaisuusvahinkoja sekä vahinkoon syyllisen ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien henkilövahinkoja. Lisäksi autossa on kolarointiturva, eläintörmäysturva, paloturva, varkausturva, ilkivaltaturva, autopalveluturva, ulkomaan vastuuturva, petosturva ja lasiturva.


Mikäli vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin, niin vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 1000 €.  Vahingon sattuessa vuokraaja on velvollinen suorittamaan omavastuun vuokraamolle välittömästi. Omavastuuosuus maksetaan käteisellä auton palautuksen yhteydessä tai laskua vastaan seitsemän päivän kuluessa auton palauttamisesta.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki vahingot omavastuun määrästä riippumatta, mikäli autolle syntyneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, lain rikkomisesta (ylinopeudet, päihtymys, ylikuormaus tms.) tai ajoneuvon tai sen varusteiden väärinkäyttämisestä (raikasvesisäiliön likaaminen tms.). Omavastuu ei myöskään kata 230 V jännitteellä toimivien laitteiden vioittumisesta mikäli laitetta käytetään yli- tai alijännitteessä, markiisin rikkoutumista tuulen, myrskyn, sateen, jäätymisen tai muun huolimattoman käytön aiheuttamana, muiden kuin vuokraajan hyväksymien erillislaitteiden käytöstä johtuvissa vahingoissa, tupakan poltosta tai eläinten pidosta tai niiden aiheutuvat vahingot, viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot, lumivahinkoja (lumenpudotusalueet), vääränlaisesta tankkaamisesta (veden tai polttoaineen) aiheutuneet vahingot, ajamisesta liian ahtaissa tiloissa, ajamisesta tai käyttämisestä paloturvallisuusmääräysten vastaisesti, ajamisesta teiden ulkopuolella tai jäällä tai alueilla jotka ei ole tarkoitettu matkailuajoneuvolle tai pakkasen aiheuttamista vahingoista joissa vuokraaja toiminut huolimattomasti.

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot, rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraajalle määrätyt maksut.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan myös, mikäli hän on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.


Vuokraaja on velvollinen korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot, matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet sekä matkailuauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Jos raitisvesisäilöön tankataan vuokrauksen aikana dieselpolttoainetta tai muuta vesisäiliöön kuulumatonta, vuokraaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksena 2000 €.
Ajoneuvoon tai sen varusteisiin kohdistuvista vakavista vaurioitumisista tai katoamisista on vuokraajan ilmoitettava viipymättä vuokraamolle ja laadittava vahinkoilmoitus (löytyy ajoneuvosta).

Vuokraaja on velvollinen suorittamaan tahallisesti aiheutetun tai vakuutukseen kuulumattoman vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun (120 €), enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Korvausvelvollisuutta ei ole myöskään, jos vahinko johtuu teknisestä viasta tai normaalista kulumisesta tai muusta näihin verrattavasta syystä.

Vuokraaja on korvausvelvollinen vuokraamolle myös niistä vahingoista, joita kolmas osapuoli on aiheuttanut (esim. kuljettajat, perheenjäsenet, vieraat) ja joita vakuutus ei korvaa.
Mahdollisista lisävakuutuksista vuokraaja vastaa itse.

10 MENETTELY VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA / VIRHE JA VIIVÄSTYS
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autoon vuokra-aikana ilmenneestä viasta tai ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Ajoneuvoa kohdanneesta varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle puhelimitse ja sen jälkeen antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle täyttämällä vahinkoilmoituslomake vahinkotapahtumasta. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Vuokraaja vastaa vuokraamolle syntyneestä vahingosta, jos edellä mainitut ilmoitusten tekeminen on laiminlyöty.

Jos vuokraaja jättää ilmoittamatta matkan aikana autolle aiheutuneesta tai aiheuttamastaan vahingosta, ei panttimaksua palauteta ja vuokraaja on tämän lisäksi velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä. Vikatapauksissa vuokraajan on otettava välittömästi yhteys vuokraamoon, ja sovittava toimenpiteisestä.
Vuokraamo ei vastaa vahinko- ja vikatilanteissa vuokraajalle syntyneistä välillisistä vahingoista. Välillisiä vahinkoja ovat esim. käyttämättä jääneet majoitusmaksut, konsertti- ja laivaliput yms.

11 VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Ajoneuvo luovutetaan vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Luovutuksen yhteydessä vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet ajoneuvon käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokraamo voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.

Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen tai muu vika, voidaan vuokraajalle korvata menetettyjen matkapäivien osuus vuokrahinnasta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan teknisen vian tai muutoin keskeytyneen matkan vuoksi vuokratun auton tilalle korvaavaa autoa, vaan vuokrasopimus katkeaa. Vuokraajalla on oikeus keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen määränpäähän tai takaisin lähtöpaikkaan

12 VARAUKSEN PERUMINEN / SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa varausmaksulla vahvistettu sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa.

Varausmaksulla vahvistettu varaus perutaan yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksu palautetaan vähennettynä 100 €:n  järjestelykululla.

Varausmaksulla vahvistettu varaus perutaan 30-20 vrk ennen vuokraustapahtuman alkua, varausmaksua (300€) ei palauteta.

Jos varaus perutaan 20 – 10 vrk ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan puolet maksetusta vuokrasta.

Mikäli varauksen peruminen tapahtuu 10 vrk tai vähemmän aikaa ennen vuokraustapahtuman alkua, pidätetään vahingonkorvauksena koko vuokra.

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja /vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti.

Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle. Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös, jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä. Mikäli vuokraajana on yritys, myös vastuullisen kuljettajan luottotiedot tarkistetaan. 

13 MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
Matkailuauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon lupaa on kielletty. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen. 

14 SOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.